Ngoun Festival

NGOUN FESTIVAL – FOUMBAN

PROGRAMMA

Het Ngoun Festival wordt elke 2 jaar door de Bamoun in Foumban rondom de maand december gehouden. Dit festival brengt alle leden van de Bamounstam samen om de ontwikkeling en de resultaten van het Sultanaat te bespreken. Het is traditioneel een zeer kleurrijk festival met talloze traditionele dansen. Door verschillende presentaties en tentoonstellingen wordt ook veel aandacht aan de beroemde Bamounkunst besteed.Het feest wordt gevierd van 3 tot 12 December 2016. Het zal een tweeling feest als de inhuldiging van de nieuw gebouwde Museum zal worden gelanceerd. Dit museum is een van de meest prominente Kameroen.

Dag 1.

07.00 uur : opening van de tentoonstelling van Bamoun kunst en cultuur.

11.00 uur : Bezoek van de Sultan, hogwaardigheidsbekleders en genodigden aan de tentoonstelling en het “art village”.

13.00 uur- : Traditionele dansen door dansgroepen van verschillende

22.00 uur Bamoun stammen.


Bamoun krijger

Dag 2.

07.00 uur : Bamoun kunsttentoonstelling en traditionele dansgroepen.

12.00 uur : Bijeenkomst van de hoogwaardigheidsbekleders in het paleis van de Sultan. Hier worden de activiteiten en de resultaten van het bewind van de Sultan van de afgelopen 2 jaar geëvalueerd. Als de resultaten positief worden bevonden ontvangt de Sultan lof en complimenten. Indien de resultaten negatief zijn, wordt de Sultan berispt en krijgt hij een boete opgelegd.

18.00 uur – : Muziek en traditionele dansen door dansgroepen van

22.00 uur verschillende Bamoun stammen.

De Sultan en zijn gevolg

Dag 3.

06.30 uur : De Sultan leidt zijn paleiswacht en een legereenheid van het Kameroense legen naar de hoofdtoegangsweg van Foumban waar ze een tweekoppige slang aantreffen. Deze optocht is het symbool van de vroegere stammenoorlogen die de Bamoun hebben gevoerd waarbij vijanden en buren gevangen werden genomen en waarbij de Bamoun hun gebied hebben uitgebreid

11.00 uur : Terug in het paleis wordt getoond hoe de hoofden van de gevangenen aan de Sultan werden aangeboden en hoe de Sultan elke dappere krijger beloonde voor zijn inzet.

13.00 uur : Speech door de Sultan waarin hij al zijn onderdanen bedankt De ceremonie wordt beëindigd met een gemeenschappelijk gebed.

15.00 uur : Optreden van dansgroepen in het paleis en vertrek van de genodigden en hoogwaardigheidsbekleders.

Bamoun dansen


Ngoun drums

Informatie Ngoun Festival

11 + 5 =